Connect with us

NEWS

Menya bimwe mu byorezo bikomeye byabayeho mu mateka y’ isi

 1,072 total views,  3 views today

Isi dutuyeho kuva kera na kare, hagiye habahoibyorezo bikibasira abantu,ndetse benshibahasigaga ubuzima ariko abahanga mu giherunaka bakabasha kubona umuti cyangwaurukingo rukiza ibyo byorezo.

Iyi Corona Virus ( covid 19) yagaragaye cyanemu mujyi wa Wuhan mu bushnwa igahitanaabantu baho benshi,none ubu ikaba imazegukwira isi,yatumye umuntu atekerezaakanareba ese mu bihe byashize ntabindibyorezo byabayeho.

Mu mateka y’isi hagiye habaho ibyorezobyinshi reka turebe bimwe muri byo.

1-Lèpre (ibibembe) byavuzwe muri Bibiliya.

Iyi ntiyafatwagwa nk’indwara, ahubwo yariigihano cy’Uhoraho. Abarwaraga iki cyorezantabwo babashaga kwegera abandi mu muryango kuko babaga barahumanye. NkukoBibiliya ibivuga ngo hari  umurwaye wariwafashwe n’ibembe agakizwa  na YezuKirisitu. Binavugwa kandi ko muri icyo giheibibembe byahitanye abantu benshi.

Ahagana mu mwaka w’igihumbi( en l’an mil) mu Burayi ibibembe byarahibasiye kuburyoabarwayi babyo bashyirwaga mu kato ngobatanduza abandi. Iki cyorezo cyashizeahagana mu kinyejana cya 16.

Ingo zabagamo abari bararwaye icyo cyorezozabaye ahantu nyaburanga muri ikigihe,Umuryango w’Abibumbye wita kuBuzima (OMS) mu mwaka 2016 wokozeibarura ry’ahantu 216.108 ku isi.

2-Peste ( Ubushita)

Iyi ndwara y’ubushita yibasiraga abantundetse n’inyamaswa

Iki cyorezo (Ubushita) kivugwa mu kiraganocya cyera cya Bibiriya, mu mwaka w’165-190, cyahitanye  abantu benshi mu Abaroma n’ Abagereki.

Mu mwaka w’1347-1352  iki cyorezo cyasizeamateka mu Burayi,muri France abantumiliyoni (7 millions) indwi bahasize ubuzimakuri mikiyoni 17 zari zituye France. Iyi pestenko mu mwaka 1950 yibasiye Barcelone, 1630 Milan, 1664 Londres, 1720 Marseille, mu 1920 igera I Paris

3–Diphtérie (Akaniga)

Iyi ndwara yamenyekanye   mu gihe cya kera(antiquité), yibasira cyane umwanyaw’ubuhumekero (voies respiratoiressupérieures), kuburyo guhumeka byabagaikibazo. Ariko iki cyorezo cyagabanyijweingufu nu rukingo rwabonetse mu 1924. Iyindwara yongeye kugaragara mu 1980 igihemu Abasoviyetike (URSS) bari mu bibazo ahonabantu batabashaga gukingirwa,kuburyo mu mwaka 1994 ama miliyoni y’abantu barapfuyemuri Russie na Ukraine.

4–Syphilis izwi nka Mburugu

Iyi nayo yaje ari icyirezo doreko yanduriragamu mibonano mpuzabitsina.

Mu kinyejana cya 16 hamenyekanye koMburugu (syphilis) ifite inkomoko muriAmerika,ikaba yarakwiye ku isi iciye I Burayinyuma yaho Christophe Colomb yaratahutseamaze kuvumbura America umugabanemushya

No mu kinyejana cya 19, Mburugu yahitanyeabantu benshi bi bikomerezwa, ariko mu mwaka w’1943 hamaze kuvumburwa umutiwa Pénicilline, Mburugu yahise igabanyaubukana, twanavuga ko yacitse.

4– Choléra (Korera)

Iki nacyo n’icyorezo giterwa no kunywaamazi yandujwe ( bacille Vibrio cholera),cyangwa ibyo kurya nabyo byanduye. Icyo gihe umuntu acibwamo cyane(uneinfection diarrhéique aiguë provoquée).

Nkuko bitangazwa n’UmuryangoMpuzamahanga wita ku Buzima (OMS) Korera iracyari ikibazo ku buzima bwa bantu batuye isi, ikunda kwibasira abatuye mu bice bidafite ubushobozi bwo kubona ahaniniamazi asukuye. Buri mwaka hakunzekugaragara abantu banduye Korera babarirwahagati ya miliyoni 1,3 na miliyoni 4, naho abo ihitana babarirwa mu bihumbi 21 n’143 (21 000- 143 000) ku isi.

6-Grippe Giripe

Iyi ndwara yandura itewe na virus, ahoumuntu uyifite yayanduza na mugenzi we. Uyirwaye agira umuriro, gukorora n’ibindi. Ariko ikunda gukira mu gihe gito ku bantu bamwe nabamwe.

Rimwe na rimwe Grippe (Giripe) hari igihenoneho ihinduka ikaba yatera ibibazobikomeye ku mubiri wu muntu,nko kurwaraumusonga,ukumagara (déshydratation) bishobora guteza urupfu kubantu bintegenkeya.

Mu mwaka 1918-1920 habayeho icyorezo cyaGrippe espagnole cyahitanye abantu bagerakuri miliyoni 40

7–SIDA

Iki ni icyorezo cyagaragaye guhera mu mwaka1981, kiza kije kwangiriza ubuzima bwabantu, aho kibasira abasirikare barindaumubiri w’umuntu cyitwaje intwaro ya virus(VIH),cyandurira mu matembabuzi yo mu mubiri w’umuntu,no mu mibnanompuzabitsina.

Sida imaze guhitana abagera kuri miliyoni 32muri Asie na Afrique.

8-Ebola

Ni icyorezo cyatewe na virus yaEbola,gikunda kugaragara cyane muri Afurikaaho mu mpera z’umwaka w’2013 cyagaragayemuri Repubulika Iharanira demokarasi yakongo.

9-Hépatite C

Iyi nayo iterwa na virus inyura mu maraso ahoiyo umuntu uyirwaye amaraso ye ahuyenayundi muzima nawe ahita arwara.

10- SRAS iki cyorezo nacyo cyaje kibasiraumwanya w’ubuhumekero,kikaba kiri mu bwoko bwa  coronavirus(Virus SARS-CoV)

11- Chikungunya iyi ni indwara ikunda kwandura  ahanini binyuze  n’imibu.

Niwejambo Jean Bertrand

Mwambanews

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mwamba.rw

Mwamba.rw is website that provides you with the latest Celebrity news, Politics, showbiz especially from  all nation of  E.A.C and all World in General.

More in NEWS